Publicatie MFC de Statie in Houtblad

'Het had heel wat voeten in de aarde vooraleer dit Zwart van Gent kon worden gerealiseerd. Behalve de inpassing op deze lastige kavel moest De Statie ook een heel programma in zich opnemen. Het ging eerst om een bundeling van twee scholen, maar al snel werd het een Sociaal Maatschappelijk Hart: om te voorkomen dat mensen wegtrekken, moest het voorzieningenniveau absoluut worden gehandhaafd.
Opvang is in België gratis.' Daarom was het noodzakelijk iets bijzonders te bieden, waardoor bewoners zeggen:

“Dit is leuker en beter, we laten de kinderen hier.”

In de mei-uitgave van Het Houtblad staat een uitgebreid artikel over de MFC De Statie in Sas van Gent. Hans de Groot interviewt senior-architect Pascale Leistra (samen met directie-architect Dorte Kristensen verantwoordelijk voor het ontwerp) en directievoerder/projectleider Ronald Peters van atelier PRO over krimp, dubbelgebruik/samenspraak maar vooral ook over Bourgondische ouderwetse gezelligheid.

Lees hier het artikel.

Meer projectinformatie.